På de övriga sidorna har vi inte pratat om teknik.

Det är medvetet...

För det är inte det, det egentligen handlar om!

Teknik och utrustning i sig är inget självändamål, utan det gäller att ha kunskapen att utnyttja och välja rätt teknik för rätt projekt.

Förutsättningarna för en lyckad produktion, oavsett om det gäller inspelning av ett rockband eller en speaker till ett avslappnings-program, är förmågan att kommunicera. Förmågan att förstå delarna av helheten. Kunskapen om vad ett projekt innehåller och hur man på bästa sätt disponerar tid och pengar. Tekniken är bara ett led i denna process. Men ändå viktig...

Därför gäller det att hålla högsta möjliga prestanda på tekniken. Det gäller att kunna behärska den och ha rätt kunskap, men även erfarenheten av tidigare inspelningar. Audioteket Studio har arbetat med både analog och digital teknik i många år. Idag är tekniken helt digital med ett Pro Tools HD system i centrum. Audioteket Studio är beläget i centrala Landskrona, mitt på den skånska västkusten.

 

studio 02

studio 01